Med vår samordning av axlar i släpfordon kan arbetet med att anskaffa reservdelar underlättas. Översyner och reparationer av axlarna kan planeras in på ett sätt som spar tid och pengar.

Här följer en beskrivning över vilka uppgifter som behövs för RSR.

Notera axelnumret som finns angivet på den fastnitade skylten vid axelkroppen på Er BPW axel. Tio siffror. Exempel: 30.38.743.000. (se bild nedan)

Är den fastnitade ID skylten oläslig hittas det tiosiffriga axelnumret instansat på vänster hjulspindel, den plana ytan där spindeln avslutas.

Kontrollera om axelkroppen är monterad enligt bilden nedan, att bromsaxlarna (nockaxlarna) sitter framför axelkroppen i färdriktning.

Är axelkroppen däremot monterad med bromsaxlarna bakåt blir höger och vänster omvänt. Vänster nock har S-profil och den högra ?-profil, alltså spegelvänd.

Fortsätt till RSR sid 2