Med hjälp av Era lämnade uppgifter och vår databas kan vi därefter avgöra vilka reservdelar, med detaljnummer, som Era axlar på släpfordonet är uppbyggda av.

När vi katalogiserat Era släpvagnar (givetvis kostnadsfritt från vår sida) behöver Ni bara uppge benämning av delarna och släpfordonets ID nummer vid beställningar och/ eller prisförfrågningar.

Exempel:
"Skicka oss ett nav till släp SAM 429, axel 3".

Ring- faxa- eller e-maila, så kan vi redan nu börja samordna till Er som kund.

tel. 0960-179 80 - fax132 81 - e-mail grubbstroms@telia.com

 

<Tillbaka till RSR sid 1

Forts.

Markera därför efter axelnumret med bokstav F om nockaxlarna sitter framåt och med bokstav B om nockaxlarna sitter bakom axelkroppen.
Exempel: 30.38.743.000.F.
Axeln är monterad enligt bilden.

Notera samtliga axlar i släpfordonet vid RSR kodningen och numrera dessa i ordningsföljd i färdriktningen. Axel 1- 2- 3- 4 osv.

Bestäm en egen identifikation på ekipaget. Exempelvis reg.nummer eller egen intern kod.